องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 


ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลทืติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ82-004 สายบ้านสะอาด-บ้านดอนข่า หมู่ 2 ตำบลโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)