องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 


"โครงการหิ้วตระกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต"


ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานองค์การบริการส่วนตำบลโคกสะอาดพร้อมบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้นำเนินการกิจกรรม "โครงการหิ้วตระกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต"ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สร้างความสัมพันธ์เกิดความอบอุ่นใกล้ชิดระหว่างบุคลากร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ องค์การบริการส่วนตำบลโคกสะอาดและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์