องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือผู้ที่อยู่ในข่ายยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ เข้าติดต่อสอบถามได้ที่ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำ


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระเสียภาษีประเภทต่างๆประจำปี2562