องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”


อำเภอฆ้องชัย ร่วมกับ อบต.โคกสะอาด จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"กิจกรรมอาสาพัฒนาปลูกป่าและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในวันพุธที่3 มิถุนายน 2563 ณ วัดป่าสะอาดโนนตูม ตำบลโคกสะอาดอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์