องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย


๑๘ มินุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดส่งมอบวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๘ และหมู่ ๑๑ รวม ๕๔ ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.