องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓ อำเภอฆ้องชัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประชาชนในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ณ ตลาดชุมชนวัดโพธิ์ศรีบ้านโคกประสิทธิ์ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช