องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการกำจัดขยะแบบด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซีสแบบเร็ว


โครงการอบรมการกำจัดขยะแบบด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซีสแบบเร็ว