องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพัธ์การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.คำสะอาด [ 26 พ.ค. 2559 ]65
22 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 8 เม.ย. 2559 ]77
23 ประชาสัมพันธ์โครงสร้าง บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 1 มี.ค. 2559 ]64
24 การจัดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่ง(ระบบแท่ง) [ 19 ก.พ. 2559 ]71
25 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558- 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 19 ก.พ. 2559 ]71
26 การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) [ 3 ม.ค. 2559 ]140
27 โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา (ฺBIKE FOR DAD) ปั่นเพื่อพ่อ ประจำปี 2558 [ 2 ธ.ค. 2558 ]127
28 วันเอดส์โลก [ 1 ธ.ค. 2558 ]764
29 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 พ.ย. 2558 ]118
30 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ [ 9 พ.ย. 2558 ]120
 
|1|2หน้า 3|4