องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 30 เม.ย. 2563 ]86
2 เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ [ 31 ม.ค. 2563 ]81
3 เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]87
4 เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ก.ค. 2562 ]84
5 เรียกประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยวิสามัย สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 ]83
6 เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 เม.ย. 2562 ]89
7 เรียกประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยวิสามัย สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 มี.ค. 2562 ]82
8 เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ [ 29 ม.ค. 2562 ]90