องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]74
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 มิ.ย. 2563 ]79
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 มิ.ย. 2563 ]85
4 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 10 มิ.ย. 2563 ]75
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 มิ.ย. 2563 ]80
6 การจัดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่ง(ระบบแท่ง) [ 19 ก.พ. 2559 ]41