องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 1 มิ.ย. 2563 ]7
2 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 มิ.ย. 2563 ]8
3 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 มิ.ย. 2563 ]6
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 มิ.ย. 2563 ]8
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 มิ.ย. 2563 ]7
6 การรับชำระภาษีป้าย [ 30 ต.ค. 2562 ]28
7 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 ต.ค. 2562 ]26
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 ต.ค. 2562 ]6
9 : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ต.ค. 2562 ]6
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 ต.ค. 2562 ]8
 
หน้า 1|2