องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 15 มิ.ย. 2563 ]26
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]26
13 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 15 มิ.ย. 2563 ]27
14 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 15 มิ.ย. 2563 ]26
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 มิ.ย. 2563 ]26
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 15 มิ.ย. 2563 ]28
17 การรับชำระภาษีป้าย [ 15 มิ.ย. 2563 ]27
18 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 15 มิ.ย. 2563 ]27
19 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]26
20 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 15 มิ.ย. 2563 ]26
 
|1หน้า 2|3