องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 15 มิ.ย. 2563 ]29
22 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 15 มิ.ย. 2563 ]29
23 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 15 มิ.ย. 2563 ]27
24 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 15 มิ.ย. 2563 ]29
25 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาตรา 21 [ 15 มิ.ย. 2563 ]27
26 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2563 ]28
 
|1|2หน้า 3