องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดผลประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดผลประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2563