องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปกิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปกิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2563