องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2563