องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2563