องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒

    เอกสารประกอบ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561