องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๑

    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2561