องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒

    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562