องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓

    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2563