องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


ประกาศ หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดการข้ดร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดการข้ดร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

    เอกสารประกอบ ประกาศ หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดการข้ดร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2563