องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙

    เอกสารประกอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2558