องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


วันเอดส์โลก

    รายละเอียดข่าว

ในที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี สหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวัน "เอดส์โลก" ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักถึงปัญหา โรคเอดส์ และให้ความสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างความเข้าใจและให้กำลังใจกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ตีตรา ไม่กีดกั้นหรือปิดโอกาส ส่งเสริมให้กำลังใจ ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม เอดส์ยุติได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน Ending AIDS (เอ็นดิ้ง เอดส์) ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ในวันเอดส์โลก


    เอกสารประกอบ วันเอดส์โลก
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2559