วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ภายในตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ.ในเขตตำบล ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทาง โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อคลอรีน สารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหน้าขาว ขนาด 75x150x75 จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อพันธ์ไม้ โครงการปลูกป่า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่11 สายสี่แยกข้างทาง โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ถึง บ้านนางจันทร์ชื่น มูลเอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสุขานักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง