องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.โคกสะอาด ปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]22
2 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]20
3 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]18
4 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]19
5 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]19
6 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]17
7 สารจากนายกประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 25 ต.ค. 2560 ]65
8 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 7 ก.ค. 2560 ]53
9 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 7 ก.ค. 2560 ]54
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) [ 7 ก.ค. 2560 ]49
 
หน้า 1|2