องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ท่าแห่)

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนชัย(ท่าแห่)งบประมาณ 3,873,000.00บาท(สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

    เอกสารประกอบ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ท่าแห่)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด