องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
  โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบทบาทนักจัดการสุขภาพช...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 2]
 
  ดำเนินการติดสติ๊กเกอร์ส่วนราชการต่างๆในองค์การบริห...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบปร...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 10]
 
  ออกประชาคมการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ แปลงโ...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 15]
 
  ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เล...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการหมู่บ้านศีลห้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการถนนสายบุญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องใน...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการกิจกรรมถนอมอาหารเพื่อลดรายจ่ายช่วยเสริมรายไ...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 12]
 
  เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ค...[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 10]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15