องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อบต.โคกสะอาดออกพ่นยุงและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 28 มิ.ย. 2565 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]12
3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [ 3 มิ.ย. 2565 ]23
4 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 30 พ.ค. 2565 ]22
5 ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 11 เม.ย. 2565 ]50
6 ผู้บริหารเชิญสมากชิกอบต./กำนันตำบล/ผู้ใหญ่บ้านตำบล [ 8 เม.ย. 2565 ]41
7 ผู้บริหารเชิญพนักงานส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2565 ]44
8 ผู้บริหารเชิญพนักงานส่วนตำบล [ 5 มี.ค. 2565 ]41
9 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]66
10 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ก.พ. 2565 ]63
11 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น [ 25 ก.พ. 2565 ]64
12 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 24 ก.พ. 2565 ]62
13 ผู้บริหารเชิญสมากชิกอบต./กำนันตำบล/ผู้ใหญ่บ้านตำบล [ 18 ก.พ. 2565 ]36
14 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๒๖๑/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ [ 12 ม.ค. 2565 ]103
15 นายอำเภอฆ้องชัย ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ [ 12 ม.ค. 2565 ]97
16 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช [ 28 ธ.ค. 2564 ]99
17 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย เนื่องในวันสำคัญ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร [ 3 ธ.ค. 2564 ]111
18 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตำบลโคกสะอาด [ 23 พ.ย. 2564 ]120
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]105
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 1 พ.ย. 2564 ]119
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7