องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2664

    รายละเอียดข่าว

รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ื 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์    เอกสารประกอบ ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2664
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด