องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมถนอมอาหารเพื่อลดรายจ่ายช่วยเสริมรายได้ (การทำไข่เค็ม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดโครงการกิจกรรมถนอมอาหาร

เพื่อลดรายจ่ายช่วยเสริมรายได้ (การทำไข่เค็ม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕

2023-12-08
2023-12-01
2023-11-21
2023-11-17
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-27
2023-10-23