องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน


กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน

กิจกรรมเพื่อนำทุนทางภูมิปัญญาของชุมชนมาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สามารถส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

โครงการจัดขึ้นที่ห้องประชุมสวนผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

2023-09-19
2023-09-12
2023-08-25
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-18
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-11
2023-08-11