องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


ออกประชาคมการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ แปลงโคกเหล่าป่าชัย


วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ได้รับเกียรติจากนายสมพัตร์ สุวิชา รองนายกอบต. นายบุญส่ง นาสมสร้อย หัวหน้าสักนักปลัด

นายสิงปาการ ฤทธิพันธ์ ประธานสภาอบต. ผู้นำชุมชน และกรมที่ดิน

ได้มีการออกประชาคมการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ แปลงโคกเหล่าป่าชัย

ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรี บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๑

2023-09-21
2023-09-19
2023-09-12
2023-08-25
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-18
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-11