องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 12 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญทัน ศรีมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฯ และคณะผู้จัดงานได้เรียนเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลฆ้องชัยมามอบความรู้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

2023-09-21
2023-09-19
2023-09-12
2023-08-25
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-18
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-11