องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


การติดต่อหน่วยกู้ชีพ (EMS)


อบต.โคกสะอาด พี่น้องประชาชนทุกท่านที่เจ็บป่วยฉุกเฉินทุกกรณี ทาง อบต.โคกสะอาดมีชุดปฏิบัติการกู้ชีพฉุกฌฉิน(EMS)ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมง ติดต่อหัวหน้าชุดปฏิบัติงานได้ดังนี้ (1)นายเสน่ห์ นาคเสน 062-1289239 (2)นายเหรียญ ภูเฉลิม 088-5131598 (3)นายบุญมี วิเศษนันท์ 091-3524962 หรือสายด่วน 1669 แจ้งชื่อที่อยู่ของผู้ป่วยให้ชัดเจนตลอดอาการเบื้องต้นเพื่อจะได้ทำการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18