องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


โครงการสร้างบ้านและซ่อมแซม/ต่อเติมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ นางวารุณี สุดหล้า นายอำเภอฆ้องชัย

พร้อมด้วย นายมานิต โยธะพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอฆ้องชัย นางธนพร โม้เมือง พัฒนาการอำเภอฆ้องชัย

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนาสังคม อบต.โคกสะอาด และผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมกันลงพื้นที่บ้าน น.ส. ละเมียง ตุมร บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ และนางใจ ฮุงหวล บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๑

ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติ

ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซม/ต่อเติมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

2024-01-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2024-01-08
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-29