องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมจักรยานขาไถ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด


วันศุกร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ได้จัดกิจกรรมจักรยานขาไถ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ๔ ด้าน

ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเล่นจักรยานขาไถ

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้การออกกำลังกาย

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในการประเมินกับอุปสรรคเส้นทางที่ต้องเจอ

ประเมินระยะทาง และเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกสายตาการแยกแยะสี

การใช้มือ แขนเพื่อบังคับทิศทาง

2024-06-28
2024-06-26
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-13
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-03
2024-05-01
2024-04-29