องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลทืติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ82-004 สายบ้านสะอาด-บ้านดอนข่า หมู่ 2 ตำบลโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18