องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


"โครงการหิ้วตระกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต"


ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานองค์การบริการส่วนตำบลโคกสะอาดพร้อมบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้นำเนินการกิจกรรม "โครงการหิ้วตระกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต"ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สร้างความสัมพันธ์เกิดความอบอุ่นใกล้ชิดระหว่างบุคลากร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ องค์การบริการส่วนตำบลโคกสะอาดและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18