องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย


๑๘ มินุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดส่งมอบวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๘ และหมู่ ๑๑ รวม ๕๔ ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18