องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) ได้ดูแลให้การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเบื้องต้น ความส


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วย รพ.สต. บ้านหนองบัว รพ.สต. บ้านโคกประสิทธิ์ และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.)
ได้ดูแลให้การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเบื้องต้น ความสะอาดของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18