องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


อาสาสมัครบริบาลตำบลโคกสะอาด ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) ตำบลโคกสะอาด ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโคกประสิทธิ์ และ รพ.สต.บ้านหนองบัว ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ในการดูแลด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การจัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะจิตที่แจ่มใส
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18