องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จัดกิจกรรมโครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564


27 สิงหาคม 2564 นายจรัส สงวนรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำทีมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วย ประธานสภา/สมาชิกสภา ประธานอสม./อสม. /ผู้นำชุมชน /อสบ./อถล/และชาวบ้าน บ้าหนองบัว ลงพื้นที่
ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามที่ท่าน ผวจ.กส. ได้มอบค่านิยมประเด็น ใส่ใจความสะอาด โดย
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้พัฒนาตัดหญ้า ถางป่าโปร่ง เก็บขยะ ถนนทางเข้าบ้านหนองบัว รวมระยะ
ทางพัฒนาในครั้งนี้ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18