องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ส่งมอบความห่วงใยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ที่กักตัว 14 วันที่บ้าน


27 สิงหาคม 2564 นายจรัส สงวนรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มอบหมายสำนักปลัดลงพื้นที่มอบสิ่งของถุงยังชีพ แก่ผู้ที่กักตัวที่ Local Quarantine รพ.สต.บ้านโคกประสิทธิ์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18