องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ 043-840884 / โทรสาร 043-840885 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด