องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


 
นายบุญทัน  ศรีมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร.085-6820756

นายวิเชียร  สินธุชัย
นางจงกล  วงค์มาตร
นายสมพักตร์  สุวิชา
รองนายก อบต.โคกสะอาด เลขานุการนายก อบต.โคกสะอาด
 รองนายก อบต.โคกสะอาด
โทร.092-7994978 โทร.092-9807906
โทร.062-4563626