องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

           หมอนขิดเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านที่อยู่คู่กับท้องถิ่นภาคตะวันออก เฉียงเหนือของไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เพื่อใช้หนุนหนุนศรีษะขณะ นอน ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี เช่นใช้เป็นของชำร่วยในงานแต่งงานสำหรับผู้ใหญ่ที่นับถือในงานแต่งงานหมอน ขิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาตั้งแต่สมัยโบราณ

 

ผลิตภัณฑ์กระติบข้าว


       กระติบข้าวของชาวอีสานเป็นภาชนะเก็บอาหารที่ทางคุณค่ามากด้วยภูมิปัญญา เก็บความร้อนได้ดี ในขณะที่ยอมให้ไอน้ำระเหยออกไปได้ ทำให้ข้าวเหนียวที่บรรจุภายในกระติบไม่แฉะด้วยไอน้ำ ต่างจากกระติกน้ำแข็ง ที่พ่อค้าแม่ค้าข้าวเหนียวส้มตำบางร้านนำมาใช้บรรจุข้าวเหนียวเพื่อรอขายซึ่งจำเป็นต้องใช้ผ้าขาวรองอีกทีก่อนบรรจุข้าวเหนียว แต่เม็ดข้าวที่อยู่รอบขอบกระติกก็ยังแฉะอยู่ดี