องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

 

เกษตรก้าวหน้า     การศึกษาเป็นเลิศ      เชิดชูคุณธรรม   

นำคุณภาพชีวิต      เศรษฐกิจพอเพียง

                     คือวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอฆ้องชัย ห่างจากอำเภอฆ้องชัยประมาณ 10 กิโลเมตรและอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 30 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นายวิจิตร  มูลเอกดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดตั้งแต่ปี พ.ศ.2556