องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ก.พ. 2567 ]15
2 แบบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ก.พ. 2567 ]11
3 แบบคำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ออกใบแทน ของทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ก.พ. 2567 ]11
4 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ของทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ก.พ. 2567 ]11
5 หนังสือมอบอำาจ ของทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ก.พ. 2567 ]11
6 แบบคำร้องทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2563 ]285
7 แบบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 มิ.ย. 2563 ]287
8 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ [ 1 มิ.ย. 2563 ]287
9 แบบคำร้องขออนุญาตเชื่อมทางเข้า-ออก [ 1 มิ.ย. 2563 ]241
10 แบบหนังสืออุทิศที่ดิน [ 1 มิ.ย. 2563 ]429
11 แบบหนังสือมอบอำนาจ [ 1 มิ.ย. 2563 ]242
12 ใบแจ้งประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง(ธพ.ป.๑) [ 1 มิ.ย. 2563 ]265
13 แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร [ 1 มิ.ย. 2563 ]282
14 แบบคำร้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]257