องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2563 ]252
2 แบบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 มิ.ย. 2563 ]253
3 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ [ 1 มิ.ย. 2563 ]256
4 แบบคำร้องขออนุญาตเชื่อมทางเข้า-ออก [ 1 มิ.ย. 2563 ]214
5 แบบหนังสืออุทิศที่ดิน [ 1 มิ.ย. 2563 ]385
6 แบบหนังสือมอบอำนาจ [ 1 มิ.ย. 2563 ]210
7 ใบแจ้งประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง(ธพ.ป.๑) [ 1 มิ.ย. 2563 ]234
8 แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร [ 1 มิ.ย. 2563 ]255
9 แบบคำร้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]219