องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]115
2 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ก.พ. 2565 ]108
3 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น [ 25 ก.พ. 2565 ]107
4 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 24 ก.พ. 2565 ]117
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]215
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 มิ.ย. 2563 ]218
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 มิ.ย. 2563 ]217
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 มิ.ย. 2563 ]197
9 การจัดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่ง(ระบบแท่ง) [ 19 ก.พ. 2559 ]169